Language Courses and Cultural Workshops - Courses and Teachers
Learn Greek London

Greek Courses in London >

Modern Greeκ for all levels & ages

Teacher: Adelina Cazacutu (London)

Free registration

Share this course:

Price per class
1 student: GBP £10.00
2 students: GBP £7.00∼
3 or more students: GBP £4.00∼
View details


Learn Greek

Modern Greeκ for all levels & ages

(Νέα ελληνικά για όλα τα επίπεδα & όλες τις ηλικίες)

Course description:


This course gives you the opportunity to explore the Greek language. You'll discover a wide vocabulary, enabling you to communicate effectively and fluently; verbal and written. Whether your purpose is business, education, or simply a love for Greek culture.

Αυτό το μάθημα σας δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσετε την ελληνική γλώσσα.Θα ανακαλύψετε ένα ευρύ λεξιλόγιο,δίνοντάς σας την δυνατότητα να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά και με ευφράδεια;λεκτικά και γραπτά.Είτε ο σκοπός σας είναι οι επιχειρήσεις,η εκπαίδευση ή απλά η αγάπη για την ελληνική κουλτούρα.

About the classes

(What you can learn from this teacher)

The course structure caters to the individual student. I work with you to create the best possible education, based on your goals. We can focus on basic Greek language skills, or on proficiently communicating at a higher and more in-depth level, as well as learning Greek literature and basic Ancient Greek should you desire. My goal is to satisfy the individual learning requirements outlined by you, and to achieve together your personal goals.

Places where you can take this course:


Greek classes, London
Coffee shop: Caffè Nero
43 High Road, London N22 6BH
Greek classes, London
Coffee shop: Costa
29, Wood Green Shopping City, High Rd, London N22 6YQ
Greek classes, London
Coffee shop: Starbucks
305-307 Green Lanes, London N13 4YB
Greek classes, London
Coffee shop: Costa
376 Muswell Hill Broadway, London N10 1DJ
Greek classes, London
A public place you suggest
(London)
Greek classes, London
By Skype
Greek classes, London
In your office
(London)

PRICES


Private registration Private / Semi-private:


Prices per class, per student, in GBP £.

Students:123+
10 Classes10.007.004.00
1 Class12.009.006.00

Pay with PayPal  Pay with a credit card

* All classes have a duration of 60 minutes
* Single class: includes GBP £2.00 single-class fee


Group sessions Group sessions:


There are no group sessions at the moment.

Request a new group session >


Interested in this course?

 • Tell the teacher about you or your group
 • Book your own classes
 • Learn at your own pace

Free registration  Similar courses >


Contact the teacher Contact the teacher

Your first name:

Your last name:

Email address:

Your message to the teacher:

Please leave empty:

Add to my list Add to my list

Receive news about teachers and courses Maybe later?

Leave your e-mail address:
We will keep you informed.

Teacher:

Adelina Cazacutu

City / Country of origin: România-Moldova Nouă

Mother language: Greek

Spoken languages: Greek, English, Romanian


ABOUT THE TEACHER

Hello, I am Adelina!My family and I moved to Athens when I was ten. I spent nine years there and now I am living in London, studying Fashion Design at the London College of Contemporary Arts. Being trilingual, I sincerely understand the difficulties of learning a new language from scratch, and so I am keen to teach others in creative and effective ways. I am very good at developing and implementing a curriculum that will suit the individual, helping all my students to advance their understanding of the Greek language and culture. I offer nothing less than enthusiasm and dedication; I’ll always be willing to push and encourage you!


Γεια σας,το όνομά μου είναι Αντελίνα.Η οικογένειά μου και εγώ μετακομίσαμε στην Αθήνα, όταν ήμουν δέκα ετών.Έζησα εννιά χρόνια εκεί και τώρα ζω στο Λονδίνο, όπου σπουδάζω σχέδιο μόδας.Γνωρίζοντας η ίδια τρεις γλώσσες ,ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μαθαίνεις μια γλώσσα από την αρχή.Για αυτό και προσπαθώ να βρίσκω δημιουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους διδασκαλίας.Έχω την ικανότητα να αναπτύσσω και να εφαρμόζω την διδακτέα ύλη για κάθε άτομο ξεχωριστά,βοηθώντας έτσι όλους τους μαθητές να καταλάβουν την ελληνική γλώσσα και ελληνική κουλτούρα.Δεν προσφέρω τίποτα λιγότερο από ενθουσιασμό και αφοσίωση.Θα προσπαθώ πάντα να σας ωθήσω και να σας ενθαρρύνω.


TEACHER EDUCATION

Greek Apolytirion (High School Diploma), Humanities Division,Greek Secondary School of Wood Green, 2012
HND Diploma, Fashion&Textiles, London College of Contemporary Arts, 2016

TEACHER EXPERIENCE

I have tutored English students who had been studying Modern Greek and Greek Literature prepare for their final exams. Additionally, I helped improve their skills in vocabulary, grammar, reading, writing and understanding Greek. I have offered tutoring services to families whose children have attended Greek Primary Schools in London, or wanted to simply improve their child’s existing skills.

Courses by this teacher:

Learn Greek: Modern Greeκ for all levels & ages


Proficiency level

Your Greek proficiency level will be evaluated by the teacher according to this framework:A1 - Beginner:

 • Understands familiar Greek expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of concrete needs.
 • Can introduce him/herself and answer questions about personal details such as the place of residence and belongings.
 • Can hold a simple conversation in Greek if the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

A2 - Elementary:

 • Understands frequently used expressions related to areas of immediate relevance like personal and family information.
 • Can communicate in routine situations requiring a simple and direct exchange of information on familiar matters.
 • Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and immediate needs.

B1 - Intermediate:

 • Understands the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in everyday situations.
 • Can deal with most situations likely to arise while travelling in an area where Greek is spoken.
 • Can produce simple, connected text on topics that are familiar or of personal interest.
 • Can describe events, dreams, hopes and ambitions and briefly give explanations for opinions and plans.

B2 - Independent:

 • Understands the main ideas of complex Greek text on both concrete and abstract topics.
 • Interaction with native Greek speakers can happen with fluency and spontaineity and without strain for either party.
 • Can produce clear text on a wide variety of subjects and expose a point of view given the various options.

C1 - Advanced:

 • Understands a wide range of demanding, longer Greek texts, and recognizes implicit meaning.
 • Can express ideas fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions.
 • Can use Greek flexibly and effectively for social, academic and professional purposes.
 • Can produce detailed, well-structured text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns and connectors.

C2 - Proficient:

 • Easily understands virtually everything heard or read in Greek.
 • Can summarise information from different spoken and written sources and reconstruct arguments in a coherent presentation.
 • Expresses him/herself spontaneously, fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in complex situations.

Interested in this course?

 • Tell the teacher about you or your group
 • Book your own classes
 • Learn at your own pace

Free registration