Teacher profile

Tagalog Teachers - Manila

Share this profile:

City / Country of origin: Philippines

Mother language: Tagalog

Spoken languages: English

ABOUT THE TEACHER

Maaari ko kayong turuang magsalita at magsulat ng Tagalog (Filipino) at maaari ko kayong bigyan ng kaalaman tungkol sa kultura ng mga Pilipino kung ito'y makakatulong sa inyo sa pagtapos nitong kurso.. Maaari kayong makipag-ugnay sa akin para sa karagdagang impormasyon. Maraming salamat!


I can teach you how to speak and write in Tagalog (Filipino) and I can also give you background regarding the Filipino culture if it can help you through the process of finishing this course. You may contact and ask me for more information. Thank you and I hope to hear from you soon!

TEACHER EDUCATION

College - On my final year of college in Excelsior College, New York (Business Administration major in General Business).

High School - La Salle Antipolo.

TEACHER EXPERIENCE

I have been asked to teach English and Filipino to my schoolmates. May this also help me gain new experience! :)

Courses by this teacher:

Matuto ng Tagalog