Multi-Language Cafe
Multi-Language Cafe
Search courses
Login
Register

Greek Courses : Athens, Greece


Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

BASIC COMMUNICATION SKILLS

Teacher: DIMITRIA EFRAIMIA ATHANASAKI (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks Greek, English, Mandarin.

Course details | Register

Οι μαθητές θα διδαχθούν το ελληνικό αλφάβητο, θα εξασκηθούν στην κατανόηση και τη χρήση καθημερινού λεξιλογίου στα ελληνικά και θα αναπτύξουν τις ικανότητες να συζητούν, να συστήνονται, να μιλούν για τις ασχολίες τους και να συνεννοούνται στα ελληνικά με σωστή άρθρωση, γραμματική και συντακτικό.

The students will become more familiar with the Greek alphabet, they will practice everyday vocabulary, and develop comprehension skills, to be able to discuss, introduce themselves, talk about their occupations and hobbies, and get along in Greek with correct articulation, grammar, and syntax.

As a Native Greek speaker, I can assure you that I will focus on guiding you based exclusively on your requests, solving every question you may have, and all this through materials related to the country, the Greek culture, and its people so that you can see the results according to the timeline that you believe suits you best. All students will have access to videos, sheets, questionnaires, and movie recommendations, that will help them review the main objectives of each class.


Lessons in person or online:

Online
Online
(Virtual classroom, Skype)

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€15.00 [~$15.96]
2 students€14.00 [~$14.89]
3 students or more€12.00 [~$12.77]
Greek Courses
Trial Class 25% Off!
Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

Νέα ελληνικά

Modern Greek

Teacher: Harry Bourogiannis (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks English, Greek, Latin.

Course details | Register

The subject of study is the modern Greek language (speaking and writing).Starting from the basics and working all the way to fluent speaking and writing like a native Greek!!

Πλήρης εκμάθηση των νέων ελληνικών σε παιδιά όλων των τάξεων της πρωτοβάθμιας και δεύτεροβαθμιας εκπαίδευσης!!

Το μάθημα γίνεται μοναδικό λόγω της πιο άμεσης και φιλικής προσέγγισης των μαθητών.Το νεαρό της ηλικίας δημιουργεί αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στο διδάσκοντα και το διδασκομενο συνεπώς ποιοτική διδασκαλία.


Lessons in person or online:

Park
Γραμμου 28 Γουδί
At home
(Athens)
In your office
(Athens)
In a public place
(Athens)
Online
Online
(Skype)

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€22.22 [~$23.64]
2 students€15.00 [~$15.96]
3 students or more€7.00 [~$7.45]
Greek Courses
Trial Class 25% Off!
Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

Μαθήματα ελληνικών

Greek lessons

Teacher: Niki Pateraki (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks English, German.

Course details | Register

Γεια σας, ονομάζομαι Νίκη και είμαι φιλόλογος. Έχω πέντε χρόνια διδακτικής εμπειρίας, μεθοδικότητα, μεταδοτικότητα, υπομονή, επιμονή και αγάπη και μεράκι για το αντικείμενο και τη διδασκαλία. Προσαρμόζω το μάθημα στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Η διδασκαλία ελληνικών έχει να σας δώσει πολλά.

Hello! Γεια σας! I am Niki from Greece. I love to teach and communicate with other people. I have studied greek philology and now I'm a full-time professional tutor. I teach modern Greek, ancient Greek, and Latin. I am patient, passionate, creative, and flexible with great communication skills.

I personalize my students' learning approach.The Greek language is quite hard, but with my methods, you will be able to understand the basic idea behind it and then all you need is practice. We will practice together and achieve your goals!


Lessons in person or online:

Online
Online
(Virtual classroom, Skype)

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€20.00 [~$21.28]
2 students€12.00 [~$12.77]
3 students or more€8.00 [~$8.51]
Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

TEACHING GREEK LANGUAGE

Teacher: Filippa Skarmoutsou (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks Turkish, English, German.

Course details | Register

learning greek language

yunanca öğrenmek

Μy lessons are done through a creative, interactive and conversational way and at the same time i use a lot of texts and topics that you are interested in. We will also work with songs, movies and Youtube videos.
Αfter the lesson you will get my notes with all the topics we've discussed, the grammer, the new words and phrases we've learned.
Are you ready to start? Είσαι έτοιμος/η να ξεκινήσεις ;


Lessons in person or online:

Online
Online
(Messenger, Skype, Viber, WhatsApp, Zoom)

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€20.00 [~$21.28]
2 students€10.00 [~$10.64]
3 students or more€10.00 [~$10.64]
Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

Ελληνικά

Greek Language

Teacher: Maria Kourtali (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks English.

Course details | Register

Μαθήματα ελληνικών κατάλληλο για επίπεδο από Α1 έως Β2

Lessons of the Greek language from level A1 to B2

The lessons are designed according to the needs of each student. Together we set and reach goals !


Lessons in person or online:

In a public place
(Athens)
Online
Online
(Virtual classroom, Messenger, Viber)

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€20.00 [~$21.28]
2 students€17.00 [~$18.08]
3 students or more€15.00 [~$15.96]
Greek Courses
Trial Class 50% Off!
Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

Ελληνικά για αρχάριους Α1-Α2

Greek language courses for beginners

Teacher: VALANTIS LIATSOS (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks Greek, English.

Course details | Register

Στα μαθήματα των νέων ελληνικών ο μαθητής μαθαίνει γράμματα και φθόγγους των νέων ελληνικών . Εξασκείται στην προφορά τους . Ένα δεύτερο κομμάτι αφορά την εκμάθηση της γραμματικής της γλώσσας . Και ένα τρίτο κομμάτι αφορά την εκμάθηση βασικού λεξιλογίου .

In the lessons of the new Greek, the student learns letters and phonemes of the new Greek. Practice their pronunciation. A second part concerns learning the grammar of the language. And a third part is about learning basic vocabulary

my lesson is adapted to the needs and abilities of each student. During the course I try to explain the phenomena of the Greek language and to make them understandable through their differences with the corresponding phenomena of the English language. there is always the table where live examples are given and the same student is asked to think for himself and create examples.


Lessons in person or online:

Online
Online
(Virtual classroom, Skype, Viber, Zoom)

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€20.00 [~$21.28]
2 students€15.00 [~$15.96]
3 students or more€10.00 [~$10.64]
Greek Courses
Trial Class 50% Off!
Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

Μαθήματα ελληνικών

Lessons of modern greek

Teacher: NIKOLETTA KALANTZI (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks French, English.

Course details | Register

Γεια σας! Με λένε Νικολέττα και μπορώ να σας βοηθήσω να μάθετε τη γλώσσα μου και να προσαρμοστείτε στην όμορφη χώρα μου! Διδάσκω ελληνικά και γαλλικά εδώ και 23 χρόνια. Μιλάω επίσης αγγλικά.

Salut! Je m' appele Nikoletta et je peux vous aider à apprendre ma langue et vous adapter à mon pays! J'enseigne le grec et le français depuis 23 ans. Je parle aussi anglais.

Hallo! My name is Nikoletta and I can help you to learn my language and adjust yourself to my beautiful country! I teach Greek and French since 23 years. I also speak English.

Le plus importnat c'est d' apprendre à lire le grec et parallèlement découvrir le lexique et les règles de grammaire pour que vous puissiez pratiquer la production orale et la production écrite. Cours adapté à vos besoins. Je peux vous aider à comprendre la culture grecque.
The most importnat is to learn how to read the Greek language and at the same time discover the vocabulary and grammar rules so that you can practice the oral and the writting. I can help you to understand the greek culture


Lessons in person or online:

At home
(Athens)
In your office
(Athens)
In a public place
(Athens)
Online
Online
(Virtual classroom, Messenger, Skype, WhatsApp)

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€22.00 [~$23.40]
2 students€15.00 [~$15.96]
3 students or more€12.00 [~$12.77]
Greek Courses
Trial Class 50% Off!
Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

Eλληνικά για προχωρημένους, κυρίως διάλογοι

Greek for advanced level, mainly communication

Teacher: Andromachi Thanasopoulou (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks English.

Course details | Register

Aυτή η σειρά μαθημάτων είναι κατάλληλη για εκείνους που έχουν κατακτήσει έναν απλό τρόπο επικοινωνίας και κατανόησης και επιθυμούν να εξασκήσουν περαιτέρω την ομιλία τους, μέσω ανάγνωσης, διαλόγων και ακουστικών εντυπώσεων.

Τhis series of lessons is appropriate for those who have already conquered a simple way of communicating in Greek and have established an understanding of the language and now they desire to enhance their communicative skills through listening, reading and of course many dialogues and speaking.

I believe in holistic education, fun engagement of the student who will be able to use the language tools in everyday life.
Interactivity, communication, and fun is the key, I believe.


Lessons in person or online:

Mahi's EduCenter
Kefalonia, Mousata, 28100
In your office
(Athens)
In a public place
(Athens)
Online
Online
(Messenger, Skype, Viber, WhatsApp)

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€15.00 [~$15.96]
2 students€10.00 [~$10.64]
3 students or more€7.00 [~$7.45]
Greek Courses
Trial Class 25% Off!
Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

Eλληνικά για αρχάριους

Greek for Beginners

Teacher: Andromachi Thanasopoulou (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks English.

Course details | Register

Aν θέλετε να επικοινωνείτε Ελληνικά κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σας στην Ελλάδα ή
για να έχετε μία πρώτη επαφή με απλές λέξεις που σας εισάγουν σε ευχάριστες και αποτελεσματικές
αλληλεπιδράσεις στην καθημερινότητά σας ή απλά επειδή έχετε ερωτευτεί τη γλώσσα
αυτή η σειρά μαθημάτων είναι για ε

Ιf you desire to learn how to communicate in Greek during your visit to Greece or if you are keen to gain a first
impression of pleasant and effective interactions in Greek, either because you have fallen in love with the culture
or Greek people, then this series of lessons is for you !

My teaching approach is holistic, fun and engaging. It is given much emphasis on communication,
visual and audio impressions and of course is based on trust and respect each students needs and preferences.


Lessons in person or online:

Mahi's EduCenter
Kefalonia, Mousata, 28100
In your office
(Athens)
In a public place
(Athens)
Online
Online
(Messenger, Skype, Viber, WhatsApp)

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€15.00 [~$15.96]
2 students€10.00 [~$10.64]
3 students or more€7.00 [~$7.45]
Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

Νέα Ελληνικά

Modern Greek

Teacher: Anastasia Ch (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks English.

Course details | Register

Το μάθημα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε μαθητή και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται.

Lessons will be adjusted to the needs and the level of each student.

Η μέθοδος μάθησης γίνεται μέσω πηγών (τραγούδια, βιβλία, νέα, άρθρα), ώστε ο μαθητής να μάθει τη γλώσσα, αλλά και την ιστορία/ κουλτούρα του τόπου και να μπορεί να νιώσει κατά κάποιο τρόπο την ελληνική σα μητρική γλώσσα. Αν πάλι ο μαθητής είναι αρχάριος και δεν έχει επαφή με τη γλώσσα, ξεκινάμε με διαδραστικό τρόπο να μαθαίνουμε τη γλώσσα, μέσω παιχνιδιών.


Lessons in person or online:

Online
Online
(Virtual classroom, Duo)

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€15.00 [~$15.96]
2 students€10.00 [~$10.64]
3 students or more€7.00 [~$7.45]
Greek Courses
Trial Class 50% Off!
Previous page  1  2  Next page

Find the best Greek Course in Athens

 • Private and semi-private Greek classes for all levels.
 • Take your classes at home, in your office, in a coffee shop, or online.
 • Learn at your own pace: daytime, evenings, nights and weekends.
 • Our Greek Teachers personalize their courses according to your needs and objectives.

How does it work?


 • Step 1

  Register for the course of your choice

  • Tell the teacher about you or your group
  • Choose a location from the proposed list
 • Step 2

  Add funds to your account

  • Use a credit card or PayPal to add money to your account
  • Your money can be used for any course, with any teacher
 • Step 3

  Book your classes!

  • Use the course calendar to book your own classes
  • Attend your classes and start learning!

Payment methods

Pay with a credit card or with PayPal

* Your funds can be used for any course, with any teacher.


Log in / Register


What students are saying:

"Un mot: wow ! La professeure est si patiente ! J'ai simplement hâte au prochain cours!", Laval

"Excellent methodology. I've had 4 classes and I have to say that I'm looking forward to continue the course! Highly recommended!", Montreal

"Anna she is the perfect teacher to learn Greek! I really like her way of teaching! Thank you Anna !", Montreal

"My teacher is very patient and very easy to communicate with. She is very prepared and punctual for every lesson. ", Montreal

"Anna is an excellent tutor! I highly recommend her for Greek lessons. ", Montreal

"Très bon cours. Patiente et pédagogue.", Montreal

"Teacher was well prepared, patient and very nice.", Montreal

"Teacher is very well prepared and dynamic!", Montreal