Apprendre la musique: Cours de piano

Recherche de cours par mots clés, catégorie ou ville :

En ligne seulement 
 

เรียนรู้โน้ตดนตรีสำหรับมือ 1 และ 2 เสียงแหลมและเสียงทุ้ม จังหวะและจังหวะ การอ่านและเล่นเพลงโดยใช้การสัมผัสที่แตกต่างกัน: legato ไม่ใช่ legato, staccato ลายเซ็นคีย์และเวลา อ่านสายตา ลักษณะและผู้แต่ง

Learning music notation for 1 and 2 hands. Treble and bass cleffs. Pitch and rhythm. Reading and playing music using different touch: non legato, legato, staccato. Key and time signatures. Sight reading. Styles and composers.

Практическое освоение нотной записи для одной и двух рук. Нотная запись высоты звуков. Скрипичный и басовый ключи. Знаки альтерации. Ритм и метр. Чтение нот и исполнение музыки с использованием различных туше: non legato, легато, стаккато. Обозначения при ключе. Чтение с листа. Стили и композиторы.

+ Plus

My course offers original individual approach to teaching both children and adults.

Taux horaires : (THB ฿)
1 étudiant : ฿650.00
2 étudiants : ฿600.00
3 étudiants ou + : ฿600.00
Frais en sus. Voir les détails.

Inscription sans frais

Classes will be tailored to the students' expectations, levels, goals and tastes. Broadly speaking, they will involve:

- Repertoire chosen from classics to jazz
- Solfège: spoken, sung and rhythmical
- Sight reading
- General music theory
- Basics of improvisation
- Arrangement
- Harmony/vo

Il corso verrà strutturato a seconda delle aspettative, livelli, obiettivi e gusti degli studenti. In linea generale, il corso affronterà elementi quali:

- Repertorio scelto dal classico al jazz
- Solfeggio: parlato,cantato,ritmico
- Prima vista
- Teoria musicale generale
- Improvvisazione

+ Plus

I majored in jazz piano, on top of having a solid classical music basis. Learning tunes by ear, improvising, composing your own songs are also possible for whoever needs a more heterogeneous approach to music lessons.

Taux horaires : (EUR €)
1 étudiant : 30.00
2 étudiants : €20.00
3 étudiants ou + : €15.00
Frais en sus. Voir les détails.

Cours de piano  Cours d'essai 50% de rabais!

Inscription sans frais

Klavierunterricht

Private piano tuition for all ages, all levels

音楽と楽しく付き合う個人ピアノレッスン

+ Plus

My teaching method is focused on building musicianship as well as touching on the technical side of the performance, to have much better and deeper understanding, and to build a stronger relationship to the music itself.

I do use method books but only for the beginners and some adult starters.

I teach in English or in Japanese.

Taux horaires : (EUR €)
1 étudiant : 30.00
2 étudiants : €25.00
3 étudiants ou + : €20.00
Frais en sus. Voir les détails.

Cours de piano  Cours d'essai 75% de rabais!

Inscription sans frais

Ich bin eine Pianistin und Komponistin die in Berlin Piano - und Theorieunterricht für Kinder und Erwachsene gibt.

I am a pianist and composer living and working in Berlin offering piano and theory lessons for children and adults.

+ Plus

As a teacher I focus in the biomechanics of the movement and the consciousness of the body, as well as in interpretation and musicality.

In my lessons i also use improvisation technics and games so the student can be musically creative from an early stage of learning. Lessons are offered in Greek and English at the time being.

Taux horaires : (EUR €)
1 étudiant : 30.00
2 étudiants : €25.00
3 étudiants ou + : €20.00
Frais en sus. Voir les détails.

Cours de piano  Cours d'essai 75% de rabais!

Inscription sans frais

Ich bin eine amerikanische Lehrerin mit einem Master in Musik. Ich verfüge über 15 Jahre Erfahrung und ich unterrichte jung und alt.

I am an American music teacher with a Masters in music. I have over 15 years of teaching experience. I teach all ages and all genres.

+ Plus

I have an easygoing, fun and progressive style of teaching!

Taux horaires : (EUR €)
1 étudiant : 50.00
2 étudiants : €40.00
3 étudiants ou + : €30.00
Frais en sus. Voir les détails.

Cours de piano  Cours d'essai 75% de rabais!

Inscription sans frais

I can help students prepare for their GCSE music exams. The course will look at coursework needed for the exam. You will study areas of study, composition, performance practice, music theory etc. Courses should last approximately 10 weeks

+ Plus

The course provides a unique insight into the requirements for GCSE music. Courses are inspirational and help the student understand the different parts of the exam and what they need to do to pass it effective

Taux horaires : (GBP £)
1 étudiant : £25.00
2 étudiants : £18.00
3 étudiants ou + : £12.00
Frais en sus. Voir les détails.

Inscription sans frais

Piano lessons in London. Beginners to Advance. Jazz and Classical music.

Clases de piano de Londres. Todos los niveles y estilos

+ Plus

In an teach all styles. I have finished both Bachelors Classical and jazz.
Enthusiastic, patient, experienced and easy-going

Taux horaires : (GBP £)
1 étudiant : £30.00
2 étudiants : £40.00
3 étudiants ou + : £40.00
Frais en sus. Voir les détails.

Inscription sans frais

Jede Lektion , stellen wir ein einfaches Ziel (z.B....ein Akkorde, oder ein Lied...u.s.w. Es kommt darauf an)

Always keep it simple. First decide what the student wants to achieve, then implement it. If the student isn't sure, I will inspire them. It all depends on the experience and personality of the individual.

+ Plus

My course is unique because I love to inspire. Many people come in with the notion that learning music is difficult but I actually think it is very easy. All challenges in music can be reduced down to total simplicity.

Taux horaires : (EUR €)
1 étudiant : 30.00
2 étudiants : €25.00
3 étudiants ou + : €20.00
Frais en sus. Voir les détails.

Inscription sans frais

I will be focusing on simple pieces to play, discussing about technique, the solfeggio, the different approaches to adopt, how to learn score reading and the meaning of the music. This description is very general because will depend on the level of each student and what he/she will learn.

+ Plus

The approach I use is based on the scientific method. I try different methods through observation, focusing on the ability of each student and helping them to discover their ability and the techniques to improve.

Taux horaires : (CAD $)
1 étudiant : $40.00
2 étudiants : $35.00
3 étudiants ou + : $30.00
Frais en sus. Voir les détails.

Cours de piano  Cours d'essai 25% de rabais!

Inscription sans frais

This course is for beginner piano students. Lessons adapt to students’ musical abilities and individual learning styles with an emphasis in music theory development to facilitate further progress.

Este curso es para estudiantes de piano de nivel principiante. Las clases son adaptadas a las habilidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante haciendo énfasis en desarrollo de teoría musical para facilitar el progreso en el futuro.

+ Plus

I like to invest time in knowing my students' personality to better recognize their motivations. Then I assess their theoretical knowledge and technical ability and design lesson plans that adapt to their musical abilities, motivations, and individual learning styles. I believe it is essential to understand what each student finds to be engaging and interesting such as specific songs, bands, or music styles, and then use those elements to keep them interested in learning.

Taux horaires : (CAD $)
1 étudiant : $40.00
2 étudiants : $30.00
3 étudiants ou + : $22.00
Frais en sus. Voir les détails.

Cours de piano  Cours d'essai 50% de rabais!

Inscription sans frais

Apprendre la musique

Cours de piano


Les meilleurs cours de piano avec des professeurs qualifiés :


 • Leçons de piano privés et semi-privés pour tous les niveaux.
 • Suivez des cours à la maison, au bureau, dans un café ou par Skype.
 • Apprenez à votre propre rythme: jour, soir ou fins de semaine. Cours disponibles entre 7 am et 11 pm.
 • Nos professeurs de piano personalisent leur enseignement selon vos besoins et vos objectifs.


Comment ça fonctionne? • Step 2

  Inscrivez vous au cours de votre choix

  • Présentez-vous ou votre groupe au professeur
  • Choisissez un endroit de la liste proposée
 • Step 3

  Ajoutez des fonds à votre compte

  • Ajoutez des fonds avec une carte de crédit ou avec PayPal
  • Vous pouvez utiliser votre argent pour n'importe quel cours
 • Step 4

  Commencez à planifier vos leçons!

  • Réservez chaque leçon sur notre calendrier en ligne
  • Assistez aux leçons et commencez votre apprentissage!

Méthodes de paiement

Payez avec carte de crédit ou avec PayPal

* Vos fonds peuvent s'appliquer à n'importe quel cours.


Se connecter / S'inscrire


Avec Facebook :

Facebook Login

Avec courrier électronique :