Learn Languages: Languages Courses

Search courses by keywords, category or city:

Online only 
 
Greek Teachers Athens

Greek Courses in Athens >

Ελληνικά Add to my list

Teacher: George Pandeleos (Athens)

(Teacher originally from Athens, Greece)

Course details | Free registration

Ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων (ακουστική δεξιότητα, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) στα Ελληνικά.

This course aims to develop the student's listening, speaking, reading and writing skills in the Greek language.

+ More

Using PowerPoint presentations and fun activities, this hands-on course helps participants learn the Greek language or brush up on old knowledge.

Hourly rates: (EUR €)
1 student: 15.00
2 students: €10.00
3+ students: €7.00
Fees apply. View details.

Greek Courses  Trial Class 50% Off!

Free registration

Hi Student!
I know many of you have tried to learn Spanish without succeeding. This is the time to accomplish that goal. If you can only say "una cerveza, por favor", or want to practice your conversational skills, or if you are willing to discuss intricate literature: I'm here to teach you!

Hallo alle!
Spanisch Unterricht, A1-C2.
Das konzentrierte sich auf Literatur, Grammatik oder Technologie. Es kann sich auf den Wunsch des Schülers konzentrieren.

+ More

Every person learns different but everyone must learn the same, that is, how to actively communicate.

My teaching approach will be set up based on your strengths and capabilities. Moreover I encourage students to get in touch with the culture and the context to be able to fully understand how language works and how to use it. Remember when you learn a new expression from a book, tried to used it and nobody understood it? Instead: here you'll learn to actually communicate.

Hourly rates: (USD $)
1 student: $30.00
2 students: $25.00
3+ students: $20.00
Fees apply. View details.

Spanish Courses  Trial Class 25% Off!

Free registration

Dutch Teachers Berlin

Dutch Courses in Berlin >

Holländisch für Anfänger Add to my list

Teacher: Oana Maria Puciu (Berlin)

(Teacher originally from Berlin)

Course details | Free registration

In diesem Kurs mache ich praktische Erfahrungen mit Fotos und Beispielen aus dem wirklichen Leben. Ich kann das sehr gut erklären und habe eine hervorragende Ausdrucksweise und Geduld. Ich habe einen freien Zugang zum Lernen und kann mich an die Bedürfnisse der Schüler anpassen.

With this course you will learn the basics of the dutch language, after the completion you will be able to have a basic conversation - Level B2 .

Dupa urmarea cursului de baza,se va putea mentine o conversatie in limba Olandeza la nivel - B2

+ More

To this course I take a "hands on" experience with the use of photos and examples from real life. I can explain very well and have outstanding diction and patience. I have a free approach to learning and I can adapt to the needs of the students. My methods are unique and I approach learning a foreign language as children learn the language, so there will be no long homework and repeating of phrases with a tape.

Hourly rates: (EUR €)
1 student: 25.00
2 students: €17.00
3+ students: €15.00
Fees apply. View details.

Dutch Courses  Trial Class 50% Off!

Free registration

I tailor the lesson plan to match the topics you want to learn about and your ability. We work on grammar to improve your conversational skills. After the intial assessment, we work on requested vocabulary and figure out what you want to get out of improving your English skills. We work accordingly

+ More

I use a method that makes sure the student is having fun and is completely customized to the student's individual interests. The classes are offered via Skype or face to face. We focus on developing speaking skills and the ability to use language in real life situations and live dialogues. Keeping the class environment as casual as possible is essential to having a fun class.

Hourly rates: (EUR €)
1 student: 17.00
2 students: €15.00
3+ students: €13.00
Fees apply. View details.

English Courses  Trial Class 25% Off!

Free registration

Spanish Teachers Dublin

Spanish Courses in Dublin >

Spanish + images + sounds Add to my list

Teacher: Ernesto Sánchez Castillo (Dublin)

(Teacher originally from Chiapas, Mexico)

Course details | Free registration

Learn Spanish by using methods (music, pictures, videos) that will help you learn new words every day and use them in your life. You will be fluent, have a broad vocabulary on various areas and will have the desire to research by yourself: from entertainment to sports, arts and science

Aprende español usando métodos (música, videos, fotografías) que te ayudarán a aprender nuevas palabras cada día y usarlas en tu vida. Adquirirás fluidez, con un amplio vocabulario en varias áreas y desarrollarás el deseo de investigar por tu cuenta: desde entretenimiento hasta deportes y artes

Sie werden Spanish lernen mit Methoden, die dir helfen, neue Wörter zu lernen und die du jeden Tag verwenden kannst: Musik, Fotografie, Videos, Gespräche. Du wirst flüssig reden, ein breites Vokabular haben und du wirst den Wunsch entwickeln, selbst zu erforschen.

+ More

We will not only focus on the learning of Spanish language but will also use other disciplines in order to acquire new vocabulary: from entertainment to sports, arts and science.

Hourly rates: (GBP £)
1 student: £18.00
2 students: £16.00
3+ students: £12.00
Fees apply. View details.

Spanish Courses  Trial Class 50% Off!

Free registration

Todos los interesados estarán bienvenidos por ahora, para clases en mi/ su casa, su oficina y/o un café cerca.

Everyone interested is welcome to take classes at my place or yours, your office and/ or some cafe nearby.

Ich lade alle herzlich zum Unterricht ein, bei mir, bei dir, in deinem Buero oder einem Café in der Nähe.

+ More

Los idiomas te abren puertas y ventanas, pero no solamente al país adonde viajes o la gente que conozcas, sino a ti mismo y a tu propia cultura.De mismo modo estoy aprendiendo mucho de mis estudiantes cuando enseño yo. He viajado y vivido en diferentes países: EE.UU., Argentina, Francia y Austria donde estudié letras y historia y teoría de cine, teatro y medios de comunicación y con mucho gusto voy a incluír estos temas en las clases cuando te interese.

Hourly rates: (USD $)
1 student: $13.50
2 students: $12.00
3+ students: $8.00
Fees apply. View details.

Free registration

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง หัวข้อที่เราจะสอนคุณ
เสียงของตัวอักษรการใช้พยัญชนะและสระในการออกเสียงเรียนรู้เทคนิคการอ่านเพื่อการออกเสียงที่ง่ายและเลือกคำศัพท์ในชีวิตจริงที่คุณเลือกเพื่อเรียนรู้การออกเสียงอย่างถูกต้อง

This course will help you to learn pronounce English words correctly. A few topics we will teach you are,
the sounds of letters, how to use consonant & vowel in pronouncing, learn reading techniques for easy pronunciation and pick real life words of your choice to learn to pronounce correctly.

Kursus ini akan membantu anda belajar menyebut perkataan Bahasa Inggeris dengan betul. Beberapa topik yang akan kami ajar adalah, bunyi huruf, teknik menggunakan konsonan & vokal, belajar teknik membaca dengan mudah dan pilih kata-kata sebenar pilihan anda yang kami akan ajarkan sebutannya.

+ More

I use the formula approach, which allows for your brain to see the overall view of what you are learning. This way you are more confident in learning and it creates an easy applicability.

Hourly rates: (THB ฿)
1 student: ฿250.00
2 students: ฿200.00
3+ students: ฿150.00
Fees apply. View details.

English Courses  Trial Class 75% Off!

Free registration

English Teachers Bordeaux

English Courses in Bordeaux >

Anglais Americain Add to my list

Teacher: Aubrey Richardson (Bordeaux)

(Teacher originally from Chicago, Illinois, USA)

Course details | Free registration

Cours assurés par une professeurs de langue maternelle anglaise - moi!
Vous progressez à votre rythme, Votre suivi est individuel ou groupe. La langue s'apprend en pratiquant! L'immersion et la frequence guarantie du succes! Selon vos besoins - professional, voyage, examen - on va reussir!

Native english speaker with an american accent. I help you progress at your own rhythm Languages are learned by practicing and immersion! Frequency guarantees success. Whatever your needs are, my expertise will help you achieve success - professional, travelling, for an exam - we will succeed!

+ More

My teaching experience enables me to easily assess my students strengths and weaknesses and help to build it up. I make english lessons fun - english with a smile and a laugh! People learn better if they enjoy doing it! I have both a science and language academic background - but in my head I'm the opposite - I can approach both schools of thought and understand learning from an academic and cultural perspective.

Hourly rates: (EUR €)
1 student: 20.00
2 students: €15.00
3+ students: €10.00
Fees apply. View details.

Free registration

Spanish Teachers Bogota

Spanish Courses in Bogota >

Aprende Español y habla con fluidez Add to my list

Teacher: Oscar Rodríguez (Bogota)

(Teacher originally from Bogotá Colombia)

Course details | Free registration

No importa si eres avanzado o principiante, fortaleceremos tus habilidades para que puedas hablar y entender Español. Tendrás un plan de estudios personalizado.

No matter if you are advanced or a beginner, strengthen your skills so you can speak and understand Spanish. You will have a personalized Syllabus.

+ More

I have lots of personal experience learning a new language. I have the skills and knowledge on how to teach a foreign language to someone. My classes are always fun and I use material according to each individuals' interests. My course material is from Colombia and the classes are tailored to students needs and demands.

Hourly rates: (USD $)
1 student: $25.00
2 students: $18.00
3+ students: $12.00
Fees apply. View details.

Spanish Courses  Trial Class 50% Off!

Free registration

Spanish Teachers Portland

Spanish Courses in Portland >

No Drama Grammar Add to my list

Teacher: Mariana Andrea (Portland)

(Teacher originally from Santiago, Chile)

Course details | Free registration

Yes, grammar can be hard but it doesn't have to be. Come and let's have a fun class and learn Spanish. Send me a messages for the time, I might be able to do 8 instead of 8:15. Also I might have other time available that this system doesn't let me show you.
Meet in person on Sundays ONLY.

+ More

I write my own material, I use songs, games and creativity to make sure my students can learn the language.

Hourly rates: (USD $)
1 student: $25.00
2 students: $18.00
3+ students: $12.00
Fees apply. View details.

Spanish Courses  Trial Class 50% Off!

Free registration

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next

Learn Languages

Languages Courses


The best Languages Courses with qualified teachers:


 • Private and semi-private Languages classes for all levels.
 • Take your classes at home, in your office, in a coffee shop or by Skype.
 • Learn at your own pace: daytime, evenings or weekends. Classes are available from 7 am to 11 pm.
 • Our Languages Teachers personalize their courses according to your needs and objectives.


How does it work? • Step 2

  Register to the course of your choice

  • Tell the teacher about you or your group
  • Choose a location from the proposed list
 • Step 3

  Add funds to your account

  • Use a credit card or PayPal to add money to your account
  • Your money can be used for any course, with any teacher
 • Step 4

  Start booking your classes!

  • Use the course calendar to book your own classes
  • Attend your classes and start learning!

Payment methods

Pay with a credit card or with PayPal

* Your funds can be used for any course, with any teacher.


Log in / Register


With Facebook:

Facebook Login

With email: