Multi-Language Cafe
Multi-Language Cafe
Search courses
Login
Register

Greek Courses


Greek Teachers Montreal
★★★★★
Greek Courses in Montreal / Online

Learn Greek - Greek Language Course for Everyone

Μαθήματα Ελληνικών - Ελληνική Γλώσσα

Teacher: Anna Gkini (Montreal / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks Greek, English.

Course details | Register

Classes will be tailored to your needs and skill level, with a commitment to providing high-quality personalized content for every session. Learn Greek vocabulary and grammar, and speak and write fluently. Suitable for all ages and professions. Enroll now, and speak tomorrow!

Κατανοείς τα ελληνικά αλλά επιθυμείς μεγαλύτερη άνεση στην ομιλία, την προφορά, τη γραμματική ή το λεξιλόγιο; Έχεις μάθει τα βασικά, αλλά δεν ξέρεις πώς να προχωρήσεις; Μην ψάχνεις περαιτέρω, κάνε εγγραφή τώρα! Τα μαθήματα και το υλικό προσαρμόζονται στις δικές σου ανάγκες.

Vous maîtrisez déjà le grec, mais souhaitez plus de confort en parole, prononciation, grammaire, vocabulaire? Acquis les bases, mais comment continuer? Inscrivez-vous maintenant ! Cours et matériel adaptés à vos besoins.

+ More

I focus on expanding vocabulary, improving pronunciation, using correct grammar rules, and making the class fun and enjoyable! Optional homework (but encouraged) is also provided. Each class is designed personally based on your feedback and needs. Time is divided to maximize coverage of a variety of structures and topics.

"Anna is a great teacher, she is organised and she explains very well. Thank you!", Montreal
Online
Online

Add to my list Add to my list

Hourly rates (CAD $ / USD $)

1 student$30.00 [~$21.80]
2 students$25.00 [~$18.17]
3 students or more$20.00 [~$14.53]
Greek Teachers Montreal
★★★★★
Greek Courses in Montreal / Online

Greek Languange Courses

Teacher: Eleftheria Nika (Montreal / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks English, French, German.

Course details | Register

All ages and levels are welcome to my Greek classes. Each class will include learning new vocabulary, conversation and reading. My main goal is to teach the material and be able to use it in a conversation. There will be written exercises related to the lesson of the day.

+ More

I have lots of personal experience learning a new language. I have the skills and knowledge on how to teach a foreign language to someone. My Greek classes are always fun and I use material according to each individuals' interests. My course material is from Greece and the classes are tailored to students needs and demands.

"Eleftheria is really patient, nice, and pedagogic, it was a really smooth class, and I was really happy to attend to it!!!", Montreal
Online
Online
Coffee shop
Coffee shop
Library
Library
Office
Office
Public place
Public place

Add to my list Add to my list

Hourly rates (CAD $ / USD $)

1 student$50.00 [~$36.34]
2 students$40.00 [~$29.07]
3 students or more$30.00 [~$21.80]
Greek Teachers Montreal
★★★★
Greek Courses in Montreal / Online

Greek Lessons - Μαθήματα ελληνικών

Teacher: Athina Sitou (Montreal / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks English, French, Romanian.

Course details | Register

Greek language classes designed according to your needs and age.

Des cours de grec personnalisés selon vos besoins.

+ More

Classes are structured around basic grammar, enhanced with vocabulary activities and geared towards conversation from the first class. The material used is adjusted depending on the student’s goals.

Les cours consistent d’un mélange de grammaire de base, d’activités de vocabulaire et de conversation dès le premier cours. Le matériel utilisé est adapté selon les objectifs de l’étudiant(e).

"I absolutely love my course.

I have the best teacher.
", Quebec
Online
Online
Public place
Public place

Add to my list Add to my list

Hourly rates (CAD $ / USD $)

1 student$28.00 [~$20.35]
2 students$20.00 [~$14.53]
3 students or more$14.00 [~$10.17]
Greek Courses
Trial Class 25% Off!
Greek Teachers Montreal
Greek Courses in Montreal / Online

Greek Courses - Μαθήματα ελληνικών

Cours de grec

Teacher: Romaios Sitos (Montreal / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks English, French, Albanian.

Course details | Register

Course for all levels, according to your needs and age.

Μαθήματα ελληνικών για όλα τα επίπεδα σύμφωνα με τις ανάγκες και την ηλικία σας.

+ More

I am using the communicative approach with the essential grammar that allows students to start speak Greek in a little while.

Online
Online
Home
Home
Office
Office
Public place
Public place

Add to my list Add to my list

Hourly rates (CAD $ / USD $)

1 student$25.00 [~$18.17]
2 students$18.00 [~$13.08]
3 students or more$15.00 [~$10.90]
Greek Courses
Trial Class 25% Off!
Greek Teachers Nicosia
Greek Courses in Nicosia / Online

Ελληνικά Για Αρχάριους Α1-Α2

Greek for Beginners A1-A2

Teacher: Christina Constantinou (Nicosia / Online)

CYTeacher from Cyprus. Speaks English.

Course details | Register

Το ελληνικό Αλφάβητο
Είδη χαιρετισμού
Συστάσεις (προσωπικές και διαπροσωπικές)
Καθημερινές συναλλαγές- διαμονή, μεταφορές, ψώνια, εστιατόριο κλπ

The Greek alphabet
Greetings
Introducing yourself and others
Daily encounters - accommodation, transport, buying a ticket, shopping, ordering food and drinks

+ More

I use drama-based techniques such as analyzing poems or songs. In this way, students understand the meanings and peculiarities of the language in greater depth. Additionally, parsing words into their etymology is a method I enjoy using. Especially the Greek language through language loans and anti-loans is largely connected with several foreign languages. This is something that in my experience, my students find highly interesting and exciting.

Online
Online
Home
Home
Office
Office
Public place
Public place

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€22.00 [~$23.51]
2 students€16.00 [~$17.10]
3 students or more€12.00 [~$12.82]
Greek Courses
Trial Class 25% Off!
Greek Teachers Ioannina
Greek Courses in Ioannina / Online

Διαδικτυακό μάθημα Ελληνικών

Modern Greek online course

Teacher: Efi Varoucha (Ioannina / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks Greek, English.

Course details | Register

Γεια σε όλους!
Με λένε Έφη, είμαι Ελληνίδα και ανάμεσα σε άλλα πράγματα διδάσκω και την γλώσσα μου.
Η επικοινωνία με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα. Θεωρώ ότι η διδασκαλία μιας νέας γλώσσας αποτελεί μέρος της διδασκαλίας μιας νέας κουλτούρας. Έχω εμπειρία

Γεια σας! Hi everyone!
My name is Efi, and I am a native Greek tutor.
Communicating with people from different countries is one of my favorite things to do. I consider teaching a new language as a part of teaching a new culture. I have experience mostly with beginners, and I am always excited to

+ More

In this class we always try to learn in a fun way and also adapt the learning process depending on each student’s needs. We also focus a lot on speaking, so that the students can become more familiar with it even from the first lessons! Additionally, there is a lot of extra material like movies, songs, texts, poems so that the course is less boring and more interactive!

Online
Online
Home
Home

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€12.00 [~$12.82]
2 students€10.00 [~$10.69]
3 students or more€8.00 [~$8.55]
Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

Νέα ελληνικά

Modern Greek

Teacher: Harry Bourogiannis (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks English, Greek, Latin.

Course details | Register

The subject of study is the modern Greek language (speaking and writing).Starting from the basics and working all the way to fluent speaking and writing like a native Greek!!

Πλήρης εκμάθηση των νέων ελληνικών σε παιδιά όλων των τάξεων της πρωτοβάθμιας και δεύτεροβαθμιας εκπαίδευσης!!

+ More

Το μάθημα γίνεται μοναδικό λόγω της πιο άμεσης και φιλικής προσέγγισης των μαθητών.Το νεαρό της ηλικίας δημιουργεί αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στο διδάσκοντα και το διδασκομενο συνεπώς ποιοτική διδασκαλία.

Online
Online
Public place
Public place
Home
Home
Office
Office
Public place
Public place

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€22.22 [~$23.74]
2 students€15.00 [~$16.03]
3 students or more€7.00 [~$7.48]
Greek Courses
Trial Class 25% Off!
Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

BASIC COMMUNICATION SKILLS

Teacher: DIMITRIA EFRAIMIA ATHANASAKI (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks Greek, English, Mandarin.

Course details | Register

Οι μαθητές θα διδαχθούν το ελληνικό αλφάβητο, θα εξασκηθούν στην κατανόηση και τη χρήση καθημερινού λεξιλογίου στα ελληνικά και θα αναπτύξουν τις ικανότητες να συζητούν, να συστήνονται, να μιλούν για τις ασχολίες τους και να συνεννοούνται στα ελληνικά με σωστή άρθρωση, γραμματική και συντακτικό.

The students will become more familiar with the Greek alphabet, they will practice everyday vocabulary, and develop comprehension skills, to be able to discuss, introduce themselves, talk about their occupations and hobbies, and get along in Greek with correct articulation, grammar, and syntax.

+ More

As a Native Greek speaker, I can assure you that I will focus on guiding you based exclusively on your requests, solving every question you may have, and all this through materials related to the country, the Greek culture, and its people so that you can see the results according to the timeline that you believe suits you best. All students will have access to videos, sheets, questionnaires, and movie recommendations, that will help them review the main objectives of each class.

Online
Online

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€15.00 [~$16.03]
2 students€14.00 [~$14.96]
3 students or more€12.00 [~$12.82]
Greek Courses
Trial Class 25% Off!
Greek Teachers Boston
Greek Courses in Boston / Online

Conversational Greek

Συζήτηση για ενδιαφέροντα

Teacher: Ioanna Joangs (Boston / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks English.

Course details | Register

Whether you're a beginner eager to dive into speaking or an advanced learner aiming for native fluency, this class is designed for you. Join us for engaging conversations and targeted practice sessions tailored to enhance your speaking skills at any proficiency level.

Συμμετέχετε σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και πρακτικές συνεδρίες σχεδιασμένες για να ενισχύσουν τις δεξιότητές σας στην ομιλία σε κάθε επίπεδο.

+ More

Personalized Topics.Interactive Discussions.Fluency and Pronunciation: While having a blast discussing exciting topics, we'll work on improving your conversational fluency and pronunciation drawing on techniques inspired by Speech-Language Pathology (SLP) principles."

Online
Online
Library
Library
Public place
Public place
Greek Teachers Athens
Greek Courses in Athens / Online

Ελληνικά

Greek

Teacher: George Pandeleos (Athens / Online)

GRTeacher from Greece. Speaks English, French.

Course details | Register

Ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων (ακουστική δεξιότητα, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) στα Ελληνικά.

This course aims to develop the student's listening, speaking, reading and writing skills in the Greek language.

+ More

Using PowerPoint presentations and fun activities, this hands-on course helps participants learn the Greek language or brush up on old knowledge.

Online
Online
Home
Home
Office
Office

Add to my list Add to my list

Hourly rates (EUR € / USD $)

1 student€14.00 [~$14.96]
2 students€10.00 [~$10.69]
3 students or more€7.00 [~$7.48]
Greek Courses
Trial Class 50% Off!

The best Greek Courses with qualified teachers

 • Private and semi-private Greek classes for all levels.
 • Take your classes at home, in your office, in a coffee shop, or online.
 • Learn at your own pace: daytime, evenings, nights and weekends.
 • Our Greek Teachers personalize their courses according to your needs and objectives.

How does it work?


 • Step 1

  Register for the course of your choice

  • Tell the teacher about you or your group
  • Choose a location from the proposed list
 • Step 2

  Add funds to your account

  • Use a credit card or PayPal to add money to your account
  • Your money can be used for any course, with any teacher
 • Step 3

  Book your classes!

  • Use the course calendar to book your own classes
  • Attend your classes and start learning!

Payment methods

Pay with a credit card or with PayPal

* Your funds can be used for any course, with any teacher.


Log in / Register


What students are saying:

"Elle est patiente et prend le temps de bien faire les choses avec moi. J'adore !", Longueuil

"Very good teacher! Very patient and explains very well!", Laval

"Très bon cours. Patiente et pédagogue.", Montreal

"Super prof ! Merci beaucoup !", Montreal

"Anna is an excellent tutor! I highly recommend her for Greek lessons. ", Montreal

"Very good teacher! Very patient and explains very well!", Laval

"Très bon professeur, patiente et pedagogue. ", Montreal

"Le professeur Athina Sitou est une personne très gentille et elle a fait preuve de souplesse en me proposant de commencer le cours 30 minutes plus tard parce que j'avais eu un problème de dernière minute. Elle est souple aussi pour mon besoin particulier qui est de surtout faire la conversation pour améliorer mon oral tout en me donnant des explications grammaticales au besoin. Ce fut une très belle rencontre.", Montreal